ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 6 & ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ , ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ Γ’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2105624955 – 2105624945 – 2105447762

ΦΑΞ: 2105447784

EMAIL: mamas@mnimosina.gr
WEBSITE: www.mnimosina.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10 & ΠΛΑΤΗ 1,
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2105624945

ΦΑΞ: 2106028472

EMAIL: mamas@grafio-teleton.gr
WEBSITE: www.grafio-teleton.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
(ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2106028468 – 2106028472

ΦΑΞ: 2106028472

EMAIL: mamas@grafio-teleton.gr
WEBSITE: www.grafio-teleton.gr

1ο Κατάστημα: Γρηγορίου Λαμπράκη 6, Νίκαια 184 54
2ο Κατάστημα: Αριστομένους 10 & Πλατύ, Αγία Βαρβάρα 123 51